Clasificació: Puntuació

Les classificacions de cada nivell són independents dels altres nivells, i en cap cas s’acumularan punts d’un nivell superior o inferior.

L’algoritme que s’aplicarà per a calcular els punts de cada corredor de cadascun dels diferents nivells en la Illa dels Trails s’obtindrà de l’equació Temps del primer classificat entre temps de cada corredor, multiplicat pels punts de cada prova, que són 500 per al rànquing 1, 300 per al rànquing 2 i 200 per al rànquing 3.

Rànking 1: Illa dels Trails Gold

48 km Trail del Nord

46 km Trail dels Fars

30 km October Trail

En cada carrera hi haurà un màxim de 500 punts pel guanyador i guanyadora.

La puntuació final s’obtindrà de les tres millors carreres fetes. Cada corredor/a ha de participar en 3 proves com a mínim per a puntuar.

Rànking 2: Illa dels Trails Silver

25 km Trail del Nord

21 km Trail dels Fars

21 km Trail dels Fars Nocturna

19 km October Trail

En cada carrera hi haurà un màxim de 300 punts per al guanyador.

La puntuació final s’obtindrà de les tres millors carreres fetes. Es descartarà una de les carreres en el cas d’haver fet 4. Cada corredor/a ha de participar en 3 proves com a mínim per a puntuar.

Rànking 3: Illa dels Trails Bronze

14 km Trail del Nord

13 km Trail dels Fars Nocturna

12 km Trail dels Fars

11 km October Trail

En cada carrera hi haurà un màxim de 200 punts per al guanyador.

La puntuació final s’obtindrà de les tres millors carreres fetes. Es descartarà una de les carreres en el cas d’haver fet 4. Cada corredor/a ha de participar en 3 proves com a mínim per a puntuar.